rysunki

.

I dali nura w las, tempera jajowa na płótnie, 2022
Kwadrat, tempera jajowa na płótnie, 2021
Rozpadanie się w nicość, 40x30cm, tempera jajowa na płótnie
Wiosna, tempera jajowa na płótnie, 2022
Ktoś przestawia gwiazdy na niebie, 21x30cm, tempera jajowa na płótnie
Warstwy, tempera jajowa na płótnie
Pod słońce, tempera jajowa na płótnie
No i co teraz? 70x50cm, tempera jajowa na płótnie
Księżyc, 100x81cm, olej na płótnie
Las rąk, tempera jajowa na papierze, 2021
Topielec zieleni, tempera jajowa na papierze
Amatorzy nocnej ciszy, tempera jajowa na płótnie
Równowaga, tempera jajowa na płótnie
Porównanie światła z ciemnością, tempera jajowa na płótnie
Równowaga, 21x30cm, tempera jajowa na płótnie